Op 18 Oktober 2019 is 409 voedselbakkiesuitgedeel in Uitsig omgewing. Weereens word ons herinner aan die behoefte in ons omgewing.